suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fartygens likvärdighet (Luotsaus. Blankett 6)

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används som bilaga till ansökan om linjelotsbrev.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 31.1.2023