suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

EHFF Ansökan och anvisningar

  • Utskrivbar blankett

På blanketten gör man en ansökan för Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program (EHFF). Ansökan lämnas in före projekt- eller åtgärdsstarten.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-central
Skickas till den NTM-central inom vars område projektet i huvudsak är planerat att genomföras eller inom vars område sökandens verksamhetsställe finn

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020