suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Blankett för anmälan om produktfel / läkemedelspreparat

  • Utskrivbar blankett

Blanketten för anmälan om produktfel gällande läkemedelspreparat fylls i och skickas till Fimea per e-post till adressen: tuotevirheet@fimea.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.3.2021