suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Blankett för anmälan om produktfel / läkemedelspreparat

  • Utskrivbar blankett

Blanketten för anmälan om produktfel gällande läkemedelspreparat fylls i och skickas till Fimea per e-post till adressen: tuotevirheet@fimea.fi

Tjänster

Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.3.2021