suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Bilaga VII till förordningen om avfallstransport

  • Utskrivbar blankett

Bilaga VII till förordningen om avfallstransport (s.k. transportdokumentet för grönt avfall) fylls i och undertecknas vid transport av s.k. grönt avfall. Vid transport av grönt avfall ska avsändaren säkerställa att dokumentet följer med transporterna. Dokumentet om gröna transporter ska på begäran framställas de myndigheter som övervakar avfallstransporterna.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Blankett för grön transport finns med vid varje transport. Blankett måste uppvisas på begäran till den myndighet som övervakar avfallstransporten.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 18.3.2022