suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anvisning för ansökan om specialunderstöd

  • Utskrivbar blankett

I ansökningsanvisningen ges information om ansökningsförfarandet i fråga om understöd för främjande av fiskerihushållningen, om villkoren för beviljande av understödet och om utbetalningen av understödet samt om hur ansökningsblanketten ska fyllas i.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 28.8.2023