suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd för signal till serviceanläggning

  • Utskrivbar blankett

Använd i första hand E-tjänsten. Om det inte är möjligt, kan du också använda en utskriftsbar blanketten. Med blanketten ansöks om tillstånd att sätta upp informationsmärken till serviceanläggningar invid allmänna vägar. Med blanketten kan också ansökas om tillstånd att sätta upp adressvägvisare.

OBS! När du använder denna ansökningsmetod, krävs utöver den egentliga tillståndsavgiften en separt h ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

eller e-post registratur.birkaland(at)ntm-centralen.fi (max. 10 Mb/meddelande).

NTM-centralen i Birkaland
PL 297
33101 Tampere

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 26.1.2023