suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurismen

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för ansökan om tillstånd att ordna tillställningar inom fisketurismen enligt 18 § i lagen om fiske. För att trygga verksamhetsbetingelserna för fisketurism kan NTM-centralen bevilja tillstånd att inom centralens verksamhetsområde eller delar av det anordna sådana tillställningar inom fisketurismen i vilka högst sex fiskare åt gången deltar och där det bedrivs mete, pilkfiske ell ...

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.12.2023