suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om slutligt beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer

  • Utskrivbar blankett

Ansökan on slutlig beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer. Med detta blanketten sökar man en slutlig beslut om erkännade av yrkeskvalifikationer efter att har avklarat anpassningstiden, behörigh ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 24.5.2021