suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Finlands miljöcentral (Syke)

Ansökan om marktäktstillstånd

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten kan du ansöka om tillstånd för marktäkt. Blanketten hämvisar dig att lämna de uppgifter som anges i marktäktsförordningen.

Om du lämnar in tillståndsansökan i form av en pappersutskrift ska du lämna in den i två exemplar tillsammans med fyra exemplar av täktplanen som bilaga till ansökan. Bifoga också en eventuell MKB-redogörelse och en bedömning enligt 65 § i naturvårdslagen.

O ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Ansökan om tillstånd för marktäkt lämnas in till kommunen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Finlands miljöcentral (Syke)
Uppdaterad: 19.5.2023