suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling i avfallshanteringsregistret

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för uppgörande av en ansökan om godkännande av yrkesmässig avfallstransport eller förmedling för anteckning i avfallshanteringsregistret.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 7.2.2022