suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket
Tjänsten erbjuds på: svenska, finska

Ägaren ska ansöka om registrering av äganderätt till sin aktielägenhet när bostadsbolagets aktiebok har registrerats i Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Registrering av äganderätt kan komma i fråga i följande situationer:

  • Den nuvarande ägaren vill registrera sin äganderätt i elektroniskt form at och makulera aktie-brevet i pappersform. Ägaren kan ansöka om registrering av äganderätt inom tio år efter att bo-stadsbolaget har fört in aktieboken i bostadsdatasystemet.
  • Aktielägenheten har bytt ägare och äganderätten visas med aktiebrevet i pappersform. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av äganderätt inom två månader efter att överlåtel-sebrevet har undertecknats. När det gäller en ny aktielägenhet eller när överlåtelsen är befriad från överlåtelseskatt, ska äganderätten registreras inom två månader efter att äganderätten har överlåtits. Lämna in en utredning om överlåtelseskatt och du förs sedan in som ägare även i ak-tieboken.
  • Aktielägenheten har bytt ägare och äganderätten är registrerad i elektroniskt format. I så fall ska den nya ägaren ansöka om registrering av äganderätt. Lämna in en utredning om överlåtel-seskatt och du förs sedan in som ägare även i aktieboken.

Ägandet kan förändras till exempel genom köp, gåva, avvittring eller arv.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden

PB 3300

65101Vasa

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15),
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.