suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansökan för att registrera äganderätten till aktielägenheten

  • Utskrivbar blankett

Ägaren ska ansöka om registrering av äganderätt till sin aktielägenhet när bostadsbolagets aktiebok har registrerats i Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem.

Registrering av äganderätt kan ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
om äganderätten är registrerad i elektroniskt format.

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden
PB 3300
65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15),
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 29.7.2020