suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling till avfallshanteringsregistret

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för uppgörande av en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndighet för anteckning av yrkesmässig avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret.

I samma anmälan kan ingå uppgifter om alla mottagningsplatser för avfall i kommunen som hör till insamling som ordnas av samma verksamhetsutövare.

Tjänster

Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 13.4.2023