suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Anmälan om undersökning av andra anmälningspliktiga djursjukdomar

  • Utskrivbar blankett

Ett laboratorium som analyserar prover som tagits med avseende på andra anmälningspliktiga djursjukdomar ska anmäla om sin verksamhet till Livsmedelsverket i enlighet med lagen om djursjukdomar (76/2021). Andra anmälningspliktiga djursjukdomar uppräknas i jord- och skogsbruksministeriets förordning om andra djursjukdomar som ska bekämpas, djursjukdomar som ska övervakas och andra anmälningspliktig ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverkets registratorskontor kirjaamo@ruokavirasto.fi
PL 200
00027 Livsmedelsverket

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 14.11.2022