suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om strykning av byggnad (RK9)

  • Utskrivbar blankett

Rivning av en byggnad anmäls till byggnadstillsynsmyndighet i den kommun där byggnaden är belägen. Kommunens byggnadstillsynsmyndighet hjälper till att fylla i blanketten.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Uppdaterad: 21.5.2021