suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om dikning

  • Utskrivbar blankett

På blanketten anmälas om andra dikningar än en obetydlig dikning minst 60 dagar på förhand.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020