suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Befolkningsregistercentralen

Anmälan om byggnadsskede (RH5)

  • Utskrivbar blankett

Blanketten ifylls när uppgift erhållits om att arbetena påbörjades, byggnaden färdig, projekt avskivits eller förlängd tid beviljats.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Kommunens byggtillsyningsmyndigheter

Kontaktuppgifter

Användarstöd

lomake.asiaa@vrk.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Befolkningsregistercentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Befolkningsregistercentralen
Uppdaterad: 29.5.2019