suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

227 Ansökan om stöd för renhushållning

  • Utskrivbar blankett

Stöd betalas till hushåll enligt antalet levande renar på förteckningen över renar i slutet av renskötselåret.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen i Lappland
PL 8060
96101 Rovaniemi

Läs mer

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 15.8.2023