suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

227 Ansökan om stöd för renhushållning

  • Utskrivbar blankett

Stöd betalas till hushåll enligt antalet levande renar på förteckningen över renar i slutet av renskötselåret.

Blankettens leveransuppgifter

NTM-centralen i Lappland
PL 8060

96101 Rovaniemi

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, nordsamiska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 10.8.2020