suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställ ett nyt körkort

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Beställ ett nytt körkort för att ersätta ett försvunnet, förstört, skadat eller tillgripet körkort via Traficoms e-tjänster. Du kan också beställa ett nytt körkort om polisen har ändrat uppgifterna om din körrätt eller om du vill byta ett körkort av gammal modell till ett EU-körkort som har samma format som ett kreditkort.Användningen av tjänsten förutsätter att myndighetsregistret innehåller ett ...

Gör så här

Så här skaffar du en duplett av körkortet:

Beställ en duplett via Traficoms e-tjänst

Lämna in ansökan på Ajovarmas serviceställen

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Giltighetstid för körkortet

Alla körkort som beviljats före 19.1.2013 är giltiga till 18.1.2033, även om en senare giltighetstid har antecknats på körkortet.

Om du ansöker om en duplett av ett körkort som har beviljats före 19.1.2013, kommer det nya kortet att gälla i 2, 5 eller 15 år från datumet för kortets beviljande. Läs mer om körkortets giltighet och giltigheten av körkortets duplikat.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023