suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad

Barnskydd

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter samt att stödja föräldrarna och andra vårdnadshavare i fostringsuppgiften. Man strävar i första hand efter att barnet/den unga personen ska kunna växa upp och utvecklas i sitt eget hem.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad