suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Att söka företagarpartner eller fortsättare för företaget

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

När du söker en fortsättare till din företagsverksamhet eller en företagarpartner till dig själv får du råd och stöd från arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens rekryteringstjänster.

Du kan söka efter en lämplig person på flera olika sätt.

  • Publicera en arbetsplatsannons på Jobbmarknaden. Välj ”företagarplats” som anställningstyp. Du kan också söka en partner i ett andelslag eller en ...

Gör så här

Om du vill publicera din annons på Jobbmarknaden, logga in i webbtjänsten. Du behöver nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. För att du ska kunna skapa en annons måste du ändra din användarroll till representant för företaget. Detta kan göras med den violetta knappen uppe på sidan, där det står ditt namn eller namnet på företaget du representerar. Om önskat företag inte syns i listan över roller, kontrollera att du har de fullmakter som behövs att representera företaget.

Du kan också lämna in en anmälan till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Lämna en kontaktbegäran i Mina e-tjänster.

Allmän rådgivning om rekrytering och användningen av relaterade e-tjänstkanaler får du via FöretagsFinlands telefontjänst.

För vem och på vilka villkor

Arbets- och näringsbyråernas och kommunförsökens avgiftsfria tjänster är tillgängliga för alla rekryterande företag och andra organisationer.

Observera att det under Lediga arbetsplatser på Jobbmarknaden-sidorna inte publiceras annonser från faktureringsandelslag eller försäljnings- och marknadsföringsannonser för lokaler eller medlemssökningar i olika tjänsters producentnätverk. I anmälan kan man inte heller ange pris- eller hyresuppgifter.

För att du ska kunna lämna in en platsannons måste du logga in på Jobbmarknaden. Detta förutsätter stark autentisering.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 10.8.2023