suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Arbetsprövning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Inom arbetsprövning kan du bekanta dig med arbetslivet, olika arbetsuppgifter och yrken samt ta reda på din lämplighet. Målet med arbetsprövning är att klargöra dina yrkesplaner. Arbetsprövningen kan också stöda återgången till arbetsmarknaden om du varit borta från arbetsmarknaden länge. Arbetsprövning kan övervägas bl.a. om:

  • Du saknar yrkesutbildning.
  • Du behöver byta bransch av hälsoskäl eller arbetsmarknadens strukturomvandling.
  • Du har varit borta från arbetsmarknaden antingen på grund av lång arbetslöshet eller t.ex. familjeledighet.
  • Du överväger att bli företagare och vill ta reda på om du är tillräckligt intresserad och lämplig att bli företagare.

Arbetsprövningen kan ske inom en bransch som du planerar att jobba inom eller om du inte vet vad du vill jobba med. Då kan arbetsprövningen ordnas t.ex. på en arbetsverkstad där du kan pröva olika arbetsuppgifter.

Arbetsprövning är inte ett arbetsförhållande och orsakar inte anordnaren kostnader. Under arbetsprövningen får du samma förmåner som när du är arbetslös. Om du avtalat om arbetsprövning i din sysselsättningsplan eller en ersättande plan, kan du få förhöjd arbetslöshetsförmån. Den som betalar arbetslöshetsförmånen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA, fattar beslut om en förhöjningsdel ska betalas.

Du kan få ersättning för kostnader för de dagar som du deltar. Om den som betalar arbetslöshetsförmånen inte betalar ersättning kan TE-byrån betala behovsprövad kostnadsersättning.

Ett avtal görs om arbetsprövningens längd (högst 6 mån.), arbetsdagar per vecka (1-5 dagar) och arbetstiden per dag (4-8 timmar) mellan TE-byrån, den som genomgår arbetsprövning och anordnaren och då beaktas arbetsprövningens syfte.

För att få arbetsprövning förutsätts inte att arbetslösheten pågått en viss tid. Du kan få arbetsprövning om du är kund hos Te-byrån antingen som arbetssökande eller inom yrkesvägledningen. Din yrkesutbildning eller utbildningsnivå påverkar inte arbetsprövningen. Om du saknar yrkesutbildning är målet med arbetsprövningen att hitta ett studiealternativ.

Arbetsprövningen kan anordnas av en privat näringsidkare, kommun, samkommun, annan sammanslutning (också frivilligbaserad), stiftelse eller statligt ämbetsverk eller inrättning. En privatperson kan inte anordna arbetsprövning. En arbetsverkstad kan anordna arbetsprövning om arbetsprövning i verklig arbetsmiljö kan erbjudas.

Gör så här

Om du vill använda arbetsprövning för att ta reda på om du är intresserad och lämplig för en uppgift eller ett yrke kan du kontakta TE-byrån via elektroniska E-tjänster eller diskutera med din ansvariga expert eller handledande psykolog hos TE-byrån. Du kan skaffa en plats för arbetsprövning på egen hand, tips på platser får du också via elektroniska E-tjänster.

Om du är arbetssökande vid TE-byrån ingås en överenskommelse om arbetsprövning i en sysselsättningsplan som görs tillsammans med dig och då kan du som arbetslös arbetssökande få förhöjd arbetslöshetsförmån medan arbetsprövningen pågår (förhöjd arbetslöshetsförmån max. 200 dagar). Ersättande planer är aktiveringsplan, integrationsplan och sektorsövergripande sysselsättningsplan. Arbetsprövning kan också ordnas fastän ingen överenskommelse finns i planen, men då har den som genomgår arbetsprövning inte rätt till förhöjd arbetslöshetsförmån.

Om du är kund inom kommunförsöket, kommer du överens om arbetsprövning och planerna efter den med din hemkommun. Om du inte hittar en plats själv, får du av kommunen information om arbetsgivare som kan ta dig i arbetsprövning. Om utbetalaren inte betalar kostnadsersättning, kan din hemkommun betala kostnadsersättning enligt prövning.

För vem och på vilka villkor

Arbetsprövningen görs inom arbetsuppgifter som är nya för dig. Bara om du varit länge borta från arbetsmarknaden kan arbetsprövningen ordnas inom ett yrke eller uppgifter som du jobbat med tidigare. Då stöder arbetsprövningen återgång till arbete. Arbetsprövning kan till exempel inte ordnas för att nyutexaminerade ska få arbetserfarenhet inom sin bransch.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerSödra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 6.5.2022