suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sysselsättningsfonden

Ansökan om yrkesexamensstipendium

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Via den här tjänsten kan du ansöka om en engångs skattefri ersättning för att du avlagt yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Använd den här tjänsten då du vill ansöka om yrkesexamensstipendium.

Gör så här

Den primära servicekanalen är e-tjänsten för vuxenstuderandes förmåner. För ansökan kan du även använda en utskrivbar blankett som finns på Sysselsättningsfondens webbplats och lämna in den per post.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avsedd för sökande som gått en utbildning som berättigar till yrkesexamensstipendiet. För att få yrkesexamensstipendium måste du ha en arbetshistoria på sammanlagt minst fem år. På Sysselsättningsfondens webbplats kan du räkna ut om din arbetshistoria uppfyller kraven https://www.tyollisyysrahasto.fi/sv/kalkylatorer/arbetshistoria-raknare-av-yrkesexamensstipendium/

Servicen tillhandahålls av

Sysselsättningsfonden

Ansvarig för tjänsten

Sysselsättningsfonden
Ansvarig för texten: Sysselsättningsfonden
Uppdaterad: 4.9.2023