suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Ansökan om uppehållstillstånd för specialister

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållstillstånd om du är specialist eller lärare. Och du har ingått ett arbetsavtal med ett företag som är verksamt i Finland eller accepterat ett bindande arbetserbjudande. En specialist är en person som kommer till Finland för att arbeta med sakkunniguppdrag som kräver specialkompetens (highly skilled worker). Dessutom förutsätts vanligtvis att du har en högskoleexamen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 2.12.2020