suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Bilskoltillstånd söks för grupp 1, grupp 2 eller för båda grupperna. Bilskoltillstånd kan också sökas enbart för förarutbildning för kategori A eller kategori M.

Grupp 1 omfattar fordonskategorierna Am120, A1, A och B. Grupp 2 omfattar fordonskategorierna C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E och DE.

Ansökan om tillstånd inklusive bilagor skickas till adressen:

kirjaamo@traficom.fi eller

Traficom, PB 320, ...

Gör så här

Fyll i ansökan om bilskoletillstånd och skicka den och bilagorna till registratorskontoret på Trafi. Du behöver följande bilagor:

rådighetsintyg

utdrag ur registret för förmynderskapsärenden

handelsregisterutdrag (om den sökande är ett bolag)

intyg över godkänd kurs för undervisningsansvarig föreståndare eller företagarkurs för bilskoleföretagare

utredning om arbetserfarenhet.

Detaljerade anvisningar för ansökning av tillstånd finns på Traficoms webbplats.

För vem och på vilka villkor

Tillstånd att hålla bilskola beviljas om den sökande

har tillräckliga ekonomiska och andra resurser för verksamheten

inte är försatt i konkurs. En sökande som är en fysisk person ska vara myndig och får inte ha begränsad handlingsbehörighet

en undervisningsansvarig föreståndare och undervisningspersonal, enligt de stadgade kriterierna, samt lämpliga undervisningslokaler och lämplig undervisningsmateriel och -utrustning.


Tidsfrist

Tillstånd att hålla bilskola ska sökas innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Cirka 1 månad.

Giltighetstid

Tillstånd att hålla bilskola beviljas tillsvidare och gäller i hela landet.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022