suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan om aktörsspecifik fiskekvot

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Årliga landsspecifika fångstkvoter har fastställts för Östersjöns viktigaste fiskarter. Med dessa vill man förhindra överfiske. Kvoterade fiskarter är strömming, skarpsill, havslax, torsk och rödspätta. Uppfyllandet av kvoterna följs upp utifrån de anmälda fångstuppgifterna.

Kommersiellt fiske av strömming, skarpsill och lax förutsätter alltid en företagsspecifik fiskekvot. Ansökan gäller en årl ...

Gör så här

Fyll i den elektroniska blanketten för ansökan om kvot och skicka den till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Om du inte har meddelat din e-postadress till NTM-centralen skickas ansökningsblanketten till dig som brev. Fyll i blanketten och skicka den per post till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Kontaktuppgifter till NTM-centralerna finns under Serviceställen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Ansökan omfattar endast de fiskare som beviljats överförbar nyttjanderätt av jord- och skogsbruksministeriet eller icke-överförbar nyttjanderätt av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 10.3.2021