suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Anmälan om förstahandsuppköp och övertagande av fisk

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Företag som köper fisk direkt av fiskare eller fiskeriprodukter som en fiskare tillverkat själv ska anmäla köpt och/eller övertagen fisk vid NTM-centralen i Egentliga Finland.

Om en aktörs omsättning överstiger 200 000 euro ska aktören lämna in en inköps-/övertagandeanmälan elektroniskt inom 24h från inköpet.

Om aktörens omsättning är mindre än 200 000 euro ska aktören lämna in en inköps-/öve ...

Gör så här

Om din omsättning överstiger 200 000 euro ska inköparen lämna in en inköps- och/eller övertagandeanmälan elektroniskt inom 24 timmar.

Även registrerade inköpare med en omsättning mindre än 200 000 euro kan frivilligt lämna in en inköps-/övertagandeanmälan elektroniskt.

En registrerad aktör ska befullmäktiga en person som får tillgång till det elektroniska systemet för inköpsanmälan (KAKEWEB) för att göra och lämna in anmälningar.

Andra aktörer: Lämna in din anmälan inom 48 timmar. Fyll i den utskrivbara blanketten (Fiskinköpsanmälan) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen i Egentliga Finland. Du kan även skicka in anmälan per post. NTM-centralernas kontaktuppgifter hittar under Serviceställen.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Användningen av den elektroniska tjänsten förutsätter att den registrerade inköparen har befullmäktigat en person att anmäla inköp/övertagande så att man kan forma användningsrätter till det elektroniska systemet för inköpsanmälan. Användarnamnen är personliga och i tjänsten anmäler man i företagets räkning.

En anmälan i pappersform (blanketten Fiskinköpsanmälan) ska vara undertecknad av en person som tilldelats fullmakt av en aktör.

Servicen tillhandahålls av

NTM-centralen i Egentliga Finland

Andra ansvariga organisationer

NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Tavastland, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten

Ansvarig för tjänsten

NTM-centralen
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 4.3.2021