suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pemar stad

Anmälan om djurhållning

 • Tillstånd eller annan skyldighet
 • 5 kommuner
 • Offentlig tjänst

Hållning av vissa djurarter förutsätter att aktören gör en anmälan om djurhållningsplatsen till djurhållarregistret (driva verksamhet).

Dessa djur är

 • nötboskap
 • grisar
 • lamm
 • getter
 • fjäderfän
 • bin
 • humlor
 • pälsdjur
 • kamel- och hjortdjur (förutom renar)
 • hästdjur.

Livsmedelverket ansvarar för djurhållarregistret.

Gör så här

Gör anmälan till din kommuns eller samkommuns landsbygdsnäringsmyndighet. De registrerar din djurhållning i djurhållarregistret.

För vem och på vilka villkor

Före du kan anmäla om djurhållning ska du göra en anmälan om djurhållningsplatsen.

Registreringen i djurhållningsregistret kan göras om djurhållaren har fyll i alla uppgifter som behövs på registreringsblanketten och det inte finns några andra hinder för djurhållningen.

Djurhållaren ska anmäla om avbruten eller avslutad djurhållning till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet.

Om du håller nötboskap, grisar, lamm eller getter ska deras antal finnas i djurregistret.

Av näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland krävs samma anmälningar som av näringsidkare som är etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Anmälan ska göras både innan verksamheten inleds och inom 30 dygn från att djurhållningen avbrutits eller avslutats.

Giltighetstid

Registreringen gäller tills djurhållningen meddelas ha avslutats.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om ett system för identifiering av djur

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPemar stad
Ansvarig för tjänstenPemar stad
Område Kimitoön, Pargas, Pemar, S:t Karins, Sagu
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Pemar stad
Uppdaterad: 17.9.2021