suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Pemar stad

Pemar (på finska Paimio) ligger i sydvästra Finland och blev stad så sent som år 1997, men dess rötter ligger djupt i historien. I skrift omnämns Pemar för första gången på 1300-talet, men fornfynd visar att Pemar varit bebyggt redan 4000 år f.Kr.

Pemar å, som rinner ut i Pemarviken, var i århundraden en betydande trafik- och transportled längs vilken bebyggelsen först koncentrerades. På 1900-talet skedde en utbyggnad av vattenkraft och ån blev nu också en källa till elenergi.Den viktiga riksleden Kungsvägen har också gått via Pemar. Nu förenas Pemar med dagens maktcentrum dessutom av landets modernaste motorväg mellan Åbo och Helsingfors.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Vistantie 18
21530 Paimio

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0136169-2

Webbsida
Pemar på Svenska
www.paimio.fi/sv

Postadress
Vistantie 18
21530 Paimio