suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Anmälan om arbetsvillkoren för en arbetstagare som rekryteras från ett land utanför EU

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Arbetsgivare som anställer en arbetstagare som kommer från ett land utanför EU ska omgående lämna in uppgifter angående de väsentliga villkoren i den utländska arbetstagarens arbete. Anmälan ska göras på arbetsvillkoren för alla personer som beviljats uppehållstillstånd samt arbete som görs med visum eller visumfritt.

En anmälan krävs inte om personen som anställs är medborgare i ett EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, eller familjemedlem till en person som är medborgare i något av de ovannämnda.

Arbetarskyddsmyndigheterna övervakar att förpliktelsen följs.

Gör så här

Anmälan kan göras elektroniskt på arbetsgivarens Enter Finland.

Fyll i den utskrivbara blanketten och välj Anmälningar om uppgifter om arbetstagare. Fyll i punkt 4 extra noggrant. Arbetets väsentliga villkor. Skicka in ansökan till TE-byrån.

Du kan också ange uppgifterna fritt, t.ex. en kopia av arbetsavtalet. Anmälan ska innehålla uppgifter om de väsentliga arbetsvillkoren, bl.a. huvudsakliga arbetsuppgifter, arbetets längd och vad arbetet inbegriper, lönen, kollektivavtalet som tillämpas och uppsägningstiden.

Bifoga en kopia av personens pass eller uppehållstillståndskort i anmälan för att kunna säkerställa arbetstagarens identitet.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Utredningen till TE-byrån ska göras omgående efter att arbetsavtalet har ingåtts.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avArbets- och näringsbyrån
Andra ansvariga organisationerLapplands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Norra Savolax arbets- och näringsbyrå
Ansvarig för tjänstenArbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 17.9.2020