suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Anmälan om arbetsvillkoren för en arbetstagare som rekryteras från ett land utanför EU

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Om du anställer någon annan än en medborgare i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz eller dennes familjemedlem som arbetstagare, ska du utan dröjsmål lämna arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket uppgifter om den utländska personens väsentliga arbetsvillkor.

Anmälan ska göras på arbetsvillkoren för personer som beviljats uppehållstillstånd samt arbete som görs med visum eller vis ...

Gör så här

Du kan göra anmälan elektroniskt via arbetsgivarens e-tjänsten Enter Finland.

Fyll i den utskrivbara blanketten och välj Anmälningar om uppgifter om arbetstagare. Fyll i punkt 4 extra noggrant. Arbetets väsentliga villkor. Lämna in blanketten till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Du kan också ge uppgifterna fritt formulerat, till exempel en kopia av arbetsavtalet. Anmälan ska innehålla uppgifter om de väsentliga arbetsvillkoren, till exempel huvudsakliga arbetsuppgifter, arbetets längd och karaktär, lönen, kollektivavtalet som tillämpas och uppsägningstiden.

Bifoga en kopia av personens pass eller uppehållstillståndskort i anmälan för att kunna säkerställa arbetstagarens identitet.


Tidsfrist

Du ska utan dröjsmål göra en anmälan om ingående av arbetsavtal.

Servicen tillhandahålls av

Arbets- och näringsbyrån

Andra ansvariga organisationer

Norra Savolax arbets- och näringsbyrå, Tavastlands arbets- och näringsbyrå, Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Mellersta Finlands arbets- och näringsbyrå, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Nylands arbets- och näringsbyrå, Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Södra Österbottens arbets- och näringsbyrå, Lapplands arbets- och näringsbyrå, Norra Karelens arbets- och näringsbyrå, Södra Savolax arbets- och näringsbyrå, Birkalands arbets- och näringsbyrå, Kajanalands arbets- och näringsbyrå, Satakuntas arbets- och näringsbyrå

Ansvarig för tjänsten

Arbets- och näringsbyrån
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 9.8.2023