suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Allmänna hälsokontroller för personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • 10 kommuner
  • Offentlig tjänst

Personer i arbetsför ålder kan om hen vill reservera tid till hälsokontroll genom att i första hand kontakta sin lokala mottagning.

Soites hälsostationer betjänar områdets invånare i ärenden som gäller primärvård. Vi erbjuder läkar- och sjukskötarmottagningar på vilka sjukdomar förebyggs, diagnostiseras, behandlas och uppföljs.

Gör så här

Du kan komma till mottagningarna via tidsbeställningen. Den yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården som tar emot tidsbeställningen bedömer klientens behov av vård och reserverar tid antingen till en läkare eller en skötare. Om ett mottagningsbesök inte är nödvändigt, ger den som tar emot tidsbeställningar råd och vårdanvisningar.

När klienten beställer tid, ber man hen berätta orsaken till mottagningsbesöket, så att tillräckligt mycket tid kan reserveras för besöket. Till mottagningen bör du ta med din läkemedelslista samt pappren som har att göra med uppföljningen av din vård, t.ex. kortet för uppföljning av blodtryck.

Via läkarmottagningarnas tidsbeställning beställs i regel också tid till expertsjukskötarna (diabetesskötare, astmaskötare, hjärtskötare, reumaskötare osv.).

Om symptomen eller sjukdomen inte kräver besök på läkarmottagning har sjukskötaren/hälsovårdaren rätt att utfärda ett intyg för en sjukledighet på 1-3 dygn.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen utgörs av samtalet på mottagningen under vilket man går igenom frågor om personens hälsa, funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symptom.

Den som utför hälsogranskningen ger anvisningar om lämplig kost, motion och egenvård. Om det vid granskningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisas patienten till fortsatta åtgärder. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Ansvarig för tjänstenMellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Reisjärvi, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite
Uppdaterad: 8.2.2022