suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK

Organisation

Alternativt namn VASEK

Vasaregionens Utveckling Ab VASEK är ett regionalt utvecklingsbolag som inledde sin verksamhet hösten 2003. Bolaget ägs av sju kommuner; Vasa, Korsholm, Malax, Laihela, Storkyro, Korsnäs och Vörå. Kommunerna arbetar intensivt för att stärka Vasaregionens position som ett konkurrenskraftigt område.

VASEK har som uppgift att koordinera näringslivsrådgivning i regionen och producera branschvisa företagstjänster, regionutveckling och att verkställa regionala utvecklingsprojekt i anslutning till företagande och näringsliv samt att marknadsföra regionen.

Bolaget samarbetar intensivt med kommunerna, näringslivet och med utbildning och forskning. Målet är att samla aktörer för diskussion och åtgärder för att främja regionens konkurrenskraft.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler