suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Malax kommun

Uthyrning av lokaler

  • Tjänst
  • Malax
  • Offentlig tjänst

Företag och sammanslutningar kan fråga om privatägda hyreslokaler som kommunen känner till. Kommunen kan om så vill söka och förmedla hyreslokaler till företagare och sammanslutningar som är verksamma på kommunens område. Tjänsten är inte lagstadgad och utbudet varierar mellan olika kommuner.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Företag, samfund och invånare kan hos kommunen fråga efter lediga hyreslokaler i kommunens ägo, och sådana i privat ägo som kommunen har kännedom om. Kommunen kan efter eget övervägande leta rätt på och fungera som förmedlare av hyreslokaler för företagare och sammanslutningar som verkar i kommunen. Tjänsten är inte lagstadgad och utbudet varierar från kommun till kommun.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMalax kommun
Andra ansvariga organisationerVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Ansvarig för tjänstenMalax kommun
Område Malax
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Malax kommun
Uppdaterad: 3.12.2019