suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia

Rådgivning för företagsgrundare

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Funderar du på att grunda ett företag? Du kan själv bekanta dig med helheten om företagsgrundande i nättjänsten Suomi.fi. I nättjänsten Mitt FöretagsFinland får du tillgång till en arbetsmiljö där du kan planera din affärsverksamhet.

Du kan också få rådgivning per telefon i frågor som gäller företagsgrundande. FöretagsFinlands rikstäckande telefontjänst ger information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster och ger handledning om hur de elektroniska tjänsterna används.

Om du vill diskutera din plan vid ett personligt möte, kontakta våra experter på företagsverksamhet. Vi erbjuder individuell rådgivning där du tillsammans med våra experter kan bedöma hur ändamålsenligt det är att grunda ett företag och om din affärsplan är genomförbar. Vi reder också ut olika finansieringsalternativ och din möjlighet att få startpeng.

Vi ger råd till personer som överväger att starta egen företagsverksamhet. Rådgivningen är personlig, kostnadsfri och absolut konfidentiell. Vi har som mål att främja grundandet av lönsamma företag som bidrar till sysselsättningen i regionen.

• Våra experter går grundligt igenom företagsgrundarens affärsidé i den personliga rådgivningen. Vi utreder också möjligheten till startpeng Särskild uppmärksamhet fästs vid lönsamheten och finansieringen av affärsverksamheten.

• Efter rådgivningen kan personen som planerar att grunda ett företag bättre överväga om grundandet av företaget är ändamålsenligt och ekonomiskt lönsamt.

• Våra företagsrådgivare hjälper företagsgrundaren i olika frågor såsom i tillståndsärenden, valet av företagsform och utarbetandet av etableringsanmälan.

• Våra kunder har en omfattande personal som känner till de olika delområdena i företagsverksamhet och ett expertnätverk till sitt förfogande.

• Vi ger också råd vid utarbetandet av olika slags finansieringsansökningar och andra ansökningar.

Gör så här

Boka en tid till startrådgivning

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Andra ansvariga organisationerVasaregionens Utveckling Ab VASEK
Ansvarig för tjänstenVasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Område Vasaregionen (Korsholm, Korsnäs, Laihela, Malax, Storkyro, Vasa, Vörå)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Vasaregionens Nyföretagscentrum Startia
Uppdaterad: 26.11.2020