suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Utbildningsstyrelsen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Hagnäskajen 6

00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2769790-1

Postadress

PL 380

00531 Helsingfors

Postadress

Hagnäskajen 6

00530 Helsingfors