suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Utbildningsstyrelsen

Europeiskt yrkeskort

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Ett europeiskt yrkeskort är ett elektroniskt bevis för antingen att yrkesutövaren uppfyller alla nödvändiga villkor för att temporärt och tillfälligt tillhandahålla tjänster i en mottagande medlemsstat eller att yrkesutövarens yrkeskvalifikationer har erkänts för etablering i en mottagande medlemsstat.

Det europeiska yrkeskortet tas i bruk den 18 januari 2016 för följande yrken: sjukskötare, prov ...

Gör så här

Europeiskt yrkeskort ansöks på webbplatsen Ditt Europa. Ditt Europa är gratis och tillgänglig för alla:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_sv.htm

Servicen tillhandahålls av

Utbildningsstyrelsen

Ansvarig för tjänsten

Utbildningsstyrelsen
Ansvarig för texten: Utbildningsstyrelsen
Uppdaterad: 28.2.2022