suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Företagarnas Arbetslöshetskassa

Kontaktuppgifter

E-post
neuvonta@yrittajakassa.fi

Besöksadress
Museigatan 8
00100 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0992639-5

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003709926395
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Telefon
+358 96224830 
(lna/msa)

Webbsida
Företagarnas Arbetslöshetskassa
yrittajakassa.fi/sv

Postadress
Museigatan 8
00100 Helsingfors
Postadress
PB 86
00251 Helsingfors