suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Folkhälsans förbund rf

Organisation

Alternativt namn Folkhälsan

Folkhälsans förbund och de nästan 100 lokalföreningarna arbetar med att främja hälsa på svenska i nästan alla svensk- och tvåspråkiga kommuner. Folkhälsans förbund är en del av Folkhälsan. Folkhälsans förbund ansvarar för hälsofrämjande aktiviteter riktade till allmänheten, stöder de lokala Folkhälsan-föreningarna och möjliggöra frivilligt engagemang.

Det hälsofrämjande arbetet riktar sig både till medborgare och olika grupper av professionella. Verksamheten som riktar sig till allmänheten omfattar kurser, grupper, läger och klubbar samt information och tips. Vi ordnar årligen kampanjer kring hälsofrämjande och välmående, som t.ex. Rörelsekvarten (i skolor) och Finlands Lucia. Verksamheten riktar sig främst till barn, unga och deras familjer samt äldre.

På många orter finns det också möjlighet att engagera sig som frivillig, antingen som funktionär inom en lokal Folkhälsan-förening eller i fristående uppdrag av varierande längd och omfattning. Det är också möjligt att bli medlem i en av de lokala föreningarna.

Det hälsofrämjande arbetet för professionella innefattar upprätthållande av nätverk, kurser och föreläsningar samt material.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler