suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Eläketurvakeskus

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi ETK

Eläketurvakeskuksen asiakkaita ovat muun muassa työntekijät, työnantajat, yrittäjät, työeläkelaitokset, viranomaiset, päätöksentekijät, tutkimus- ja koulutusinstituutiot sekä media.

Eläketurvakeskus antaa yleisneuvontaa työeläkeasioissa ja valvoo, että työnantajat ja yrittäjät ovat ottaneet työeläkevakuutuksen. Tarvittaessa se ratkaisee, sovelletaanko henkilöön työntekijän vai yrittäjän eläkelakia. Eläketurvakeskus on myös kansainvälinen yhdyslaitos. Se välittää ulkomaille ne Suomessa asuvien hakemukset, joissa haetaan eläkettä EU/ETA-maasta tai maasta, jonka kanssa Suomella on kahdenvälinen sosiaaliturvasopimus. Lisäksi Eläketurvakeskus ratkaisee sovelletaanko EU/ETA-maissa ja sosiaaliturvasopimusmaissa työskenteleviin Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä.

Eläketurvakeskuksen tehtäviä ovat myös työeläkejärjestelmän keskusrekisterien hoitaminen, tutkimus, tilastointi ja työeläkelaitosten vastuunjako. Lisäksi Eläketurvakeskus tuottaa suunnittelu-, koulutus- ja viestintäpalveluja ja tukee säädösten valmistelua.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin