suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eläketurvakeskus

Työnantajien työeläkevakuuttamisen valvonta

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Työntekijällä on lakisääteinen oikeus työeläkkeeseen. Eläketurvakeskuksen valvonta varmistaa, että yksityisten alojen työnantaja järjestää työntekijänsä eläkevakuutuksen.

Työeläkevakuuttamisen valvontatoimilla pyritään ennaltaehkäisevään ja mahdollisimman ajantasaiseen valvontaan. Eläketurvakeskus toimii valvojana yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Eläketurvakeskus lähettää heti aktiivisen yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tiedotekirjeet työnantajalle sekä yrittäjälle vakuuttamisvelvollisuudesta.

Tiedotekirjeessä kerrotaan sekä työnantajan velvollisuudesta vakuuttaa työntekijänsä että yrittäjän velvollisuudesta vakuuttaa oma yrittäjätoimintansa.

Tiedotekirje vakuuttamisohjeineen lähetetään yrittäjille tai yrityksille, jotka rekisteröityvät Verohallinnon työnantajarekisteriin tai arvonlisäverovelvollisiksi.

Toimi näin

Työnantaja ottaa lakisääteisen eläkevakuutuksen työntekijälleen työeläkeyhtiöstä, eläkekassasta tai perustamalla säätiön. Yritysten työntekijät yksityisellä sektorilla kuuluvat pääosin työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, paitsi merimiehet jotka kuuluvat merimieseläkelain (MEL) piiriin. Työeläkevakuutusyhtiöt, eläkekassat ja -säätiöt hoitavat TyEL:n mukaisia työeläkevakuutuksia. Merimieseläkekassa hoitaa MEL:n mukaisia eläkeasioita.

Kunnan, valtion, evankelis-luterilaisen kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioita hoitaa Keva. Näiden alojen työeläkelaki on julkisten alojen eläkelaki (JuEL).

Entä jos vakuutusta ei ole?

Jos yksityisen alan työnantaja laiminlyö vakuuttamisvelvollisuutensa, Eläketurvakeskus kehottaa korjaamaan laiminlyönnin.

Jos työnantaja ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus joko ottaa työnantajan kustannuksella ja puolesta vakuutuksen työntekijälle työeläkevakuutusyhtiöstä tai ilmoittaa tilapäisen työnantajan vakuutustiedot vakuutusyhtiölle. Laiminlyönnin ajalta vakuutusmaksu voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEläketurvakeskus
Palvelusta vastaaEläketurvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Eläketurvakeskus
Päivitetty: 17.9.2020