suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eläketurvakeskus

Miten haen eläkettä

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kun olet jäämässä eläkkeelle, täytä eläkehakemus. Jokaista eläkelajia varten on oma hakemuksensa. Eläkehakemus on hyvä tehdä perustapauksessa noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä ja 6–9 kuukautta ennen, jos olet asunut tai tehnyt töitä ulkomailla.

Voit hakea eläkettä samalla hakemuksella sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta silloin, kun haet vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä tai perhe-eläkettä. Hakeminen sujuu aina samalla lomakkeella, vaikka olisit työskennellyt sekä yksityisellä että julkisella alalla.

Eläkepäätöksen antaa yleensä eläkelaitos, jossa sinulla on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos myös maksaa eläkkeen ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Hae ulkomailla ansaittua eläkettä samalla hakemuslomakkeella kuin Suomen eläkkeitä. Täytä eläkehakemuksen lisäksi aina myös liite U, jolla ilmoitat tiedot ulkomailla työskentelystä ja asumisesta.

Vanhuuseläkkeen hakuohje

Voit hakea vanhuuseläkettä aikaisintaan oman ikäluokkasi alimmassa vanhuuseläkeiässä. Samalla hakemuksella voit hakea vanhuuseläkettä sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta. Ennen kuin vanhuuseläkkeesi voi alkaa, työsuhteesi pitää olla päättynyt. Työsuhde pitää irtisanoa työehtosopimuksen mukaista irtisanomisaikaa noudattaen.

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakuohje

Vanhuuseläkettä voi ottaa maksuun myös osittaisena 61-vuotiaasta alkaen. Voit nostaa kertyneestä eläkkeestäsi joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Eläkkeen ottaminen varhennettuna, eli ennen omaa alinta vanhuuseläkeikää, pienentää nostettua eläkeosaa pysyvästi.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakuohje

Työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutustuen hakeminen ovat sidoksissa sairausvakuutuksen päivärahaan. Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, Kela ilmoittaa kuntoutusmahdollisuudesta tai kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä. Eläkehakemus kannattaa tehdä tässä vaiheessa, jotta se ehditään käsitellä ennen päivärahaoikeuden päättymistä.

Työuraeläkkeen hakuohje

Sinulla voi olla oikeus työuraeläkkeeseen, jos takana on pitkä, vähintään 38 vuoden pituinen työura rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavassa työssä ja työkykysi on heikentynyt. Työuraeläke on suunnattu vähintään 63-vuotiaille työntekijöille.

Perhe-eläkkeen hakuohje

Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Voit hakea leskeneläkettä leskeneläkehakemuksella. Jos haet lapseneläkettä lapselle, täytä erillinen lapseneläkehakemus. Jokaisesta lapsesta on täytettävä oma hakemus.

Toimi näin

Eläkettä voi hakea sähköisesti. Suurin osa työeläkelaitoksista tarjoaa eläkkeen hakemisen verkossa.

Jos oma työeläkelaitoksesi ei tarjoa sähköistä hakemispalvelua, voit käyttää paperilomaketta tai verkossa täytettävää ja tulostettavaa lomaketta. Löydät lomakkeet Työeläke.fi:n alatunnisteesta ja valikosta. Jos työskentelet yksityisellä sektorilla tai olet yrittäjä, voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa työeläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Melan asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Jos olet kunnan, valtion, Kelan tai kirkon palveluksessa, hae työeläkettä Kevasta.

Työkyvyttömyyseläkehakemuksen liitteeksi tarvitset lääkärin B-lausunnon terveydentilastasi. Jos et saa tai hae sairausvakuutuksen päivärahaa lainkaan, voit hakea suoraan kuntoutustukea tai eläkettä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEläketurvakeskus
Palvelusta vastaaEläketurvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Eläketurvakeskus
Päivitetty: 21.4.2022