suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-fullmakter: nu kan du uträtta ärenden för en annan vuxens räkning i Mina Kanta

Publicerad 25.3.2021

Det är nu möjligt för dig att i tjänsten Fullmakter ge en betrodd person fullmakt att sköta dina ärenden i FPA:s Mina Kanta. Med samma fullmakt kan du också uträtta ärenden i många andra servicekanaler inom hälso- och sjukvården.

Fullmaktstagaren får nästan samma rättigheter att uträtta ärenden Mina Kanta som den som ger fullmakten. En fullmakt kan ges till en myndig person i Suomi.fi-fullmakter. Fullmaktstagaren kan till exempel förnya recept och gå in och kolla laboratoriesvar. Fullmaktstagaren kan dock inte behandla fullmaktsgivarens donationsvilja, livstestamente eller uppgifter om välbefinnande. 

Tills vidare kan intressebevakare inte sköta ärenden på Mina Kanta-sidor för en huvudman som fyllt 18 år. En person som saknar elektroniska identifikationsverktyg kan inte heller ge fullmakt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder som bäst hur fullmakt i framtiden ska kunna ges i dessa fall. Målet är att tidsschemat för implementeringen ska preciseras under 2021.  

Också andra hälsoärenden kan skötas med samma fullmakt

På Mina Kanta-sidor kan man sköta ärenden för en annan vuxen person med Suomi.fi-fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Den ger rätt att granska, meddela och ta emot uppgifter som gäller fullmaktsgivarens hälsa inom hälso- och sjukvården samt göra tidsbeställningar i olika e-tjänster inom hälso- och sjukvården på fullmaktsgivarens vägnar. 

De som redan har den här fullmakten kan automatiskt sköta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar på Mina Kanta-sidor. Fullmakten kan när som helst återkallas i tjänsten Suomi.fi. 

Hur ger jag en annan person fullmakt att sköta ärenden för mig på Mina Kanta-sidor?

  • Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakterÖppnas i ett nytt fönster.. För stark autentisering behöver du exempelvis bankkoder eller mobilcertifikat. 
  • Ange uppgifter om fullmaktstagaren i tjänsten. 
  • Välj fullmakten Uträttande av ärenden inom hälso- och sjukvården. Ange också hur länge fullmakten ska vara giltig. Kom ihåg att bekräfta fullmakten efter att du kontrollerat uppgifterna. 
  • I tjänsten Suomi.fi går det också att be en annan person om ärendefullmakt för att sköta ärenden på personens vägnar på Mina Kanta-sidor. Den som tar emot begäran måste godkänna begäran innan den blir en giltig ärendefullmakt.