suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

En ny innehållshelhet om verksamhet som närståendevårdare i webbtjänsten Suomi.fi

Publicerad 25.1.2018

Ett nytt informationsinnehåll med anvisningar om att vara verksam som närståendevårdare har publicerats i webbtjänsten Suomi.fi.

I helheten ges handledning i hur man kan bli närståendevårdare och vad en närståendevårdare förbinder sig till, sammanställs information om ekonomiskt stöd och stödtjänster för närståendevårdare samt beskrivs närståendevårdarens rättigheter, t.ex. utbildning och lediga dagar.

Dessutom innehåller avsnittet information om hur en närstående till ett barn med en sjukdom eller funktionsnedsättning kan bli närståendevårdare.

Datainnehållet kompletterar tjänsterna med anknytning till närståendevård som beskrivs i Suomi.fi-servicedatalagret.

Eftersom närståendevård är förenat med många olika livssituationer, hittas det nya datainnehållet under flera olika avsnitt i Suomi.fi. Innehållet har publicerats i avsnitten

Avsnittet har genomförts i samarbete med Omaishoitajaliitto (närståendevårdarförbundet).