suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Är du intresserad av studentutbyte i ett annat EU-land? – delta i webbevenemanget den 16.9 kl. 13–14

Publicerad 14.9.2021

Europeiska unionen finansierar olika internationaliseringsprogram riktade till unga. Kom med och lyssna på de möjligheter som olika internationella studentutbyten erbjuder.

Nätverket Finlands Your Europe ordnar webbevenemanget Digital Roadshow "Studentutbyte och andra möjligheter" torsdagen den 16 september kl. 13-14. Under evenemanget får deltagarna också höra om erfarenheter av elever som varit på utbyte och man besvarar publikens frågor. Evenemanget är på finska.

Titta närmare på programmet och kom med! (på finska)Öppnas i ett nytt fönster.

Bekanta dig med innehållet om studier och praktik i Suomi.fi-webbtjänsten.Öppnas i ett nytt fönster.

Vad är Your Europe?

Your Europe -portalen  är EU:s elektroniska informationsled för medborgare och företag. Portalen innehåller europeisk och nationell information om bland annat olika familjesituationer, boende, arbete, studier, inköp, resor eller affärsverksamhet i andra EU-länder. Innehållet finns tillgängligt på lokala språk och engelska. 

Suomi.fi deltar i nätverket Finlands Your Europe

Suomi.fi deltar också i utvecklingen av innehåll som publicerats i portalen Your Europe. 

Exempel på innehåll i Suomi.fi som har utvecklats så att de har samma innehåll som andra länder som tillhandahåller information i portalen: