suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Studier eller praktik utomlands

Du kan åka utomlands som utbytesstudent eller på arbetspraktik om du studerar vid en yrkesläroanstalt, ett gymnasium, en högskola eller ett universitet i Finland. Om du vill kan du avlägga hela din examen vid en läroanstalt utomlands. Det är inte alltid dyrare att studera utomlands jämfört med i Finland, men du kan behöva vänja dig vid en annorlunda vardag.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Studier eller praktik utomlands som studerande på andra stadiet

En studerande på andra stadiet kan åka utomlands som utbytesstudent. Från en yrkesläroanstalt kan man även åka på arbetspraktik utomlands.

Studier eller praktik utomlands som högskolestuderande

Det är möjligt att avlägga hela eller delar av en högskoleexamen utomlands. Man kan också åka på arbetspraktik utomlands under eller efter studierna.

Vardagen för utlandsstuderande

Studentvardagen är lite annorlunda utomlands. De grundläggande behoven av bostad, utkomst och ett stödnätverk för studerande är dock desamma.