suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vardagen för utlandsstuderande

Studiekulturen och studentvardagen är vanligtvis lite annorlunda utomlands än i Finland. Den studerandes grundläggande behov är dock desamma: du behöver en bostad, ett stödnätverk och pengar till mat och studiematerial. När du studerar utomlands har du fortfarande rätt till FPA:s förmåner. I många länder kan du även arbeta vid sidan av dina studier.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 7.7.2020