suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Som invandrare i Finland

När du kommer till Finland som invandrare, ska du eventuellt ansöka om uppehållstillstånd eller registrera din uppehållsrätt. 

Det finns många olika integrationstjänster, som stödjer din integration i Finland. På webbplatsen InfoFinland.fi hittar du pålitlig och lättläst information om Finland på ditt eget språk.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Minneslista för invandrare

Det finns en massa frågor att reda ut innan du kommer till Finland som invandrare.

Tillstånd och anmälningar för nordiska medborgare

Du ska registrera dig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om du är nordisk medborgare och flyttar till Finland.

Tillstånd och anmälningar för EU-medborgare

Om du är medborgare i ett EU-land, Liechtenstein eller Schweiz och flyttar permanent till Finland ska du registrera dig .

Tillstånd och anmälningar för medborgare utanför EU

Om du är medborgare i ett annat än ett EU-land och du flyttar till Finland för att bli företagare behöver du ett tillstånd.

Personbeteckning

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar medborgarna bättre än enbart namnet.

Integrationstjänster hjälper invandraren

När du som invandrare kommer till Finland är det viktigt att du integrerar dig.