suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Problem när du reser eller vistas utomland

Om du råkar ut för problem kan du vända dig till de lokala myndigheterna och Finlands eller ett annat EU-lands beskickning, enheten för konsulära ärenden vid utrikesministeriet och utrikesministeriets jourcentral.

Anmäl eventuellt brott till de lokala myndigheterna. Spärra bankkonton och telefonabonnemang om dina bank- och kreditkort eller din mobil blir stulna eller om du tappar bort dem. Kontakta ditt försäkringsbolag.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.9.2020