suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Hyvän työsopimuksen tunnusmerkit

Työsopimus on vapaamuotoinen. Työntekijä ja työnantaja voivat tehdä sopimuksen suullisesti, mutta on hyvä tehdä se kirjallisesti. Työsopimuksen voi tehdä myös sähköisesti.

Sovi työsopimusta tehdessäsi muun muassa

 • työtehtävistä
 • palkasta
 • työajasta
 • lomasta
 • työsäännöistä.

Työsopimuksesta tulisi käydä ilmi

 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen sopimuksen kesto ja määräaikaisuuden peruste
 • mahdollisen koeajan pituus
 • työntekopaikka
 • työntekijän pääasialliset tehtävät
 • työhön sovellettava työehtosopimus
 • palkan määräytymisperusteet ja palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisperuste. 

Voit tarkistuttaa työsopimuksen liitossasi.


Tekstistä vastaavat: Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, KT Kuntatyönantajat, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Valtion työmarkkinalaitos VTML
Päivitetty: 22.2.2019