suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden som gäller insättningsgaranti

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som knyter an till insättningsgarantin, som att lämna och ta emot upplysningar och dokument som hör samman med insättningsgarantiersättningar samt meddela ett nytt kontonummer.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.