suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden inom socialvården

Fullmaktsärende
person
Social- och hälsovård
4 e-tjänster
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade:
  • granska fullmaktsgivarens kunduppgifter inom socialvården
  • söka socialtjänster på fullmaktsgivarens vägnar
  • få information om beslut angående fullmaktsgivarens socialvård
  • meddela och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens socialvård.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • MittKanta
  • Päijät-Sote digipalvelu
  • Palse.fi
  • Hälsovård eTjänst