suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden inom socialvården

Fullmaktsärende
person
Social- och hälsovård
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade:
  • granska fullmaktsgivarens kunduppgifter inom socialvården
  • söka socialtjänster på fullmaktsgivarens vägnar
  • få information om beslut angående fullmaktsgivarens socialvård
  • meddela och ta emot uppgifter om fullmaktsgivarens socialvård.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.